Наші вчителі

Елементи 1—1 з 1.
Кривошия Олег Іванович
Кривошия Олег Іванович
site administrator
14 квіт. 2016 11:13

Наш найкращий колектив

Педагогiчний колектив Шостакiвської загальноосвiтньої спецiальної школи-iнтернату І-ІІ ступенiв складається з 52 вчителiв та вихователiв, значна кiлькiсть яких має високi вiдзнаки своєї роботи. У школi працює 6 вчителiв вищої категорiї, в т.ч.

  • 1 вчитель-методист,
  • 4 старших учителів,
  • 6 вiдмiнникiв народної освiти України,
  • 37 педагогiв мають вищу освiту,
  • 14 - середню спеціальну,
  • середню — 4.
  • 4 особи мають неповну вищу освіту, навчаються у навчальних закладах Мiнiстерства освiти i науки України.

В цiлому педагогiчний колектив неоднорiдний за своїм складом. Є представники старшого поколiння, вчителi з великим досвiдом роботи: Булатова Т.П. — вчитель вищої категорiї; Куц Л.П. — вчитель вищої категорiї, вiдмiнник народної освiти. Значна група вчителiв i вихователiв - середнього вiку, якi знаходяться у розквiтi творчих сил: Гончарова В.П. — вчитель-методист, вiдмiнник освiти України; Пантюхова Л.А. — старший учитель, вiдмiнник освiти України; Литовченко Г.М., Колісніченко К.А.- старший вихователь, Паутова С.О., Пiщанська Т.І., Сторожук Т.П., Шевченко Л.А., Порицька Л.М., Раца В.М., Луньова Г.Г., Пономаренко М.А., Кардаш Г.А., Слива Н.Ю. Решту складає молодь, яка тiльки почала свiй педагогiчний шлях: Дейнека Н.Б., Паутова Т.В., Гончаров А.С., Піщанська Н.О., Панасюк І.О., Логвінова Н.С., Грачова О.В., Демидова М.М. Така спiвпраця рiзновiкових педагогiв дає можливiсть органiчно поєднувати в єдине річище досвiд ветеранiв, енергiю середнього поколiння i прагнення молодi самоутвердитися на педагогiчний нивi.