Управління

За 12-річний період очолювання Шостаківської спеціальної школи-інтерната І-ІІ ступенів Кривошея О. І. скеровував колектив на реалізацію головних завдань закладу, які визначаються магістральними спрямуваннями:

  • Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною роботою та медичною реабілітацією.
  • Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості, на що постійно спрямовується індивідуальна робота вчителів і вихователів.
  • Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя.
  • Сприяння засвоєнню учнями трудових умінь і навичок; фізичному і психічному розвитку дітей, що реалізується педагогічним колективом.
  • Забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку вихованців.
  • Здійсненя соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі у комплексній навчально-виховній, корекційно-розвивальній роботі.
За таких умов організація навчально-виховного та реабілітаційного процесу в Шостаківській спеціальній школі-інтернаті І-ІІ ступенів директором постійно спрямовується на внутрішню інтеграцію та соціальну адаптацію дітей із різними особливостями психофізичного розвитку, що обумовлює передбачене проведення навчально-реабілітаційного процесу як у першій, так і в другій половині дня та у вихідні суботньо-недільні й канікулярні дні з використанням фахового потенціалу вихователів, які у переважній більшості мають досвід педагагічної діяльності.